Nedir

Mobbing Nedir? – Mobbing’in Cezası Nedir?

Psikolojik taciz olarak da adlandırabileceğimiz iş yerlerinde çok sık rastlanan mobbing nedir?

Mobbing Nedir sorusunu ele alacağımız bu yazımız da, Mobbing Cezası nedir ve Mobbing nasıl ispatlanır konularına da değineceğiz umarız faydalı olur.

Mobbing Nedir?

Kelime anlamı olarak;  Psikolojik Şiddet , baskı , kuşatma veya sıkıntı vermek anlamına gelir. İş yaşantısın da sürekli yaşanan bir durum olan fakat son zamanlarda çok fazla kişiden duyduğumuz mobbing uygulanması genellikle İş yeri ortamlarında mesai arkadaşlarının tek bir kişiyi hedef alarak yada iş verenin çalışan personeli direkt olarak hedef alarak sistematik şekilde uygulanan psikolojik taciz , şiddet vb. davranışlardır.

Mobbing Davranışsal Belirtileri Nelerdir?

 • Mesai arkadaşları ile anlaşmazlıklar her zamankinden daha fazla olmaya başlar.
 • Mobbing uygulanan kişi , iş arkadaşlarının bulunduğu ortama girdiğinde konuşmalar biter yada daha sessiz bir şekilde devam eder.
 • İş yerinde ki önemli gelişmeler ve organizasyonlardan habersiz bırakılır.
 • İlgili kişinin bulunmadığı ortamlarda kendisi hakkında söylemlerde bulunur ve bu durumun yayılması sağlanır.
 • Kişinin , iş yükü arttırılır veya ilgili olduğu yetenekli olduğu işlerden uzaklaştırılarak kapasitesinin altın da ilgi alanından uzak olan işlere yönlendirilir.
 • Kişinin yaptığı işler her zamankinden daha fazla izlenir ve üzerinde baskı oluşması için sürekli yaptığı işler denetlenir.
 • Kişinin sunduğu işler her zaman olumsuz yönde eleştirilir ve küçümsenir.
 • Kişinin mevcut işi ile ilgili yetkilisine sunduğu düşünce ve teklifler sert bir dille geri çevrilir yada umursanmaz.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

 1. Öncelikle itibarınızın veya saygınlığınız zedelendiği tüm konuşmaları kayıt altına alın ve bir kopyasını almanızı öneririz.
 2. Kişiye yapılan tüm mobbing davranışlarının tarihlerini ve mobbing hareketinin ne olduğunu ve olaya şahitlik eden kişilerin not edilmesi.
 3. Olarak atılan mail , whatsapp konuşmaları gibi yazılı delil olarak kullanılacağını , geç saatler de iletişim haline geçilmesinin de mobbing olarak değerlendirileceğini unutmayalım.
 4. Psikolojik bir belirti varsa Üniversite hastanesinden rapor alınabilir.

“Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbingin varlığını gösteren olguların mahkemeye sunulması halinde, işyerinde mobbingin gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir….” (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2020/230 E.  2020/1601 K. 04.02.2020)

Mobbing Cezası Nedir?

Türk Hukukunda henüz çok yeni olduğundan mobbinge ilişkin özel bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle konu hakkında değerlendirme yaparken İş Kanunu, Medeni Kanun, Yeni Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun genel düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

 • Mobbing mağdurunun üzerine çok gidilmesi ve psikolojik çöküntüye uğratılması neticesinde TCK m. 84 kapsamında (intihara yönlendirme suçu) gerçekleşebilir.
 • Mobbing davranışı, mağdurun gerek psikolojik gerek fiziksel bütünlüğünü bozma noktasına erişirse TCK m. 86-87 kapsamında (kasten yaralama suçu)ndan bahsedebiliriz.
 • Mobbing, mağdurun insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarla gerçekleştirilirse TCK m. 96 kapsamında (eziyet suçu) oluşmaktadır.
 • Zorbanın cinsel davranışlarla, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi sonucunda TCK m. 102 kapsamında (cinsel saldırı suçu) oluşacaktır. Zorbanın mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen fakat cinselliğine yönelik rahatsız edici boyuttaki davranışları ise TCK m. 105 kapsamında (cinsel taciz suçu)nu oluşturacaktır.
 • TCK m. 125 kapsamında (hakaret suçu) ise mobbing davranışlarında en çok karşılaştığımız suç tipidir.
 • TCK m. 108’de düzenlenen (cebir kullanma suçu) da mobbing ile ilişkilendirilebilecek suçlardandır. TCK m. 123’te düzenlenen (kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu) da mobbing davranışları neticesinde gerçekleşebilecek suçlardandır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu